PROFIL EKSPERTA

dr hab. n. med. Łukasz Gawęda

Psycholog, kierownik Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej Instytutu Psychologii PAN

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEGO:

WIĘCEJ O EKSPERCIE:

  • Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Przebywał na dwuletnim stypendium zagranicznym w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Hamburgu (Prof. Steffen Moritz).
  • Ukończył szkolenie CBT z elementami terapii psychodynamicznej.
  • Odbywał również staż naukowy w ośrodku badawczo-klinicznych Orygen Youth Center, Uniwersytet Melbourn w Australii (Prof. Barnaby Nelson), który zajmuje się wczesnymi psychozami oraz ryzykownymi stanami psychicznymi.
  • Pracował w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009 - 2019). Był również pracownikiem Uniwersytetu SWPS.
  • Kierownik, wykonawca oraz opiekun grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN.
  • Prowadzi szkolenia z zakresu terapii CBT psychoz.
  • Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznych mechanizmów psychoz.