▶ Psycholog, kierownik Pracowni Psychopatologii Eksperymentalnej, Instytutu Psychologii PAN; wcześniej pracownik II Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2009 - 2019). Był również pracownikiem Uniwersytetu SWPS. Kierownik, wykonawca oraz opiekun grantów badawczych finansowanych ze środków MNiSW i NCN. Dwukrotny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców. Przebywał na dwuletnim stypendium zagranicznym w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Hamburgu (Prof. Steffen Moritz). Ukończył szkolenie CBT z elementami terapii psychodynamicznej.

▶ Prowadzi szkolenia z zakresu terapii CBT psychoz. Odbywał również staż naukowy w ośrodku badawczo-klinicznych Orygen Youth Center, Uniwersytet Melbourn w Australii (Prof. Barnaby Nelson), który zajmuje się wczesnymi psychozami oraz ryzykownymi stanami psychicznymi.

▶ Autor wielu publikacji z zakresu psychologicznych mechanizmów psychoz.