➡️ Doktor psychologii oraz terapeutka uzależnień.

➡️ Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch University w Los Angeles. Jest jedną z polskich pionierek pracy z pacjentami uzależnionymi i wprowadzania do Polski nowoczesnych metod pracy z osobami zmagającymi się z nałogami.

➡️ Doświadczenie zdobywała zarówno w Polsce, jak i pracując i szkoląc się w placówkach odwykowych na całym świecie. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom.

➡️ Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

➡️ Autorka licznych książek z dziedziny psychologii oraz terapii uzależnień. W 2002 roku otrzymała Złotą Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, a w 2005 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.