➡ Jest magistrem psychologii, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo–behawioralnym (Certyfikat nr 500 PTTPB oraz certyfikowanym terapeutą European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT), w trakcie szkolenia podyplomowego – prowadzącego do uzyskania certyfikatu superwizora, dydaktyka w terapii poznawczo – behawioralnej.

➡ Posiada blisko 10-letnie doświadczenie w pracy klinicznej, w tym pracy na oddziałach dziennych, poradni zdrowia psychicznego. Pracował m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii (zamknięty ośrodek leczenia dzieci i młodzieży z podwójną diagnozą), Centrum Psychoterapii (oddział dzienny zaburzeń lękowo – depresyjnych i PZP), Kliniczne Centrum Zdrowia Psychicznego, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego (Oddział dzienny leczenia zaburzeń lękowo – depresyjnych, PZP).

➡ Poza pracą kliniczną zajmuję się dydaktyką. Współpracuję z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, (gdzie prowadzi zajęcia ze studentami medycyny, z zakresu psychologii/psychoterapii, w języku angielskim), Uniwersytetem SWPS, (prowadzi zajęcia ze studentami psychologii studiów dziennych oraz zaocznych z zakresu psychoterapii), Laboratorium Cogito (prowadzi moduł z psychoterapii poznawczo – behawioralnej w krakowskiej szkole psychoterapii). Ponadto sam organizuję szkolenia z psychoterapii ACT (Acceptance and Commitment Therapy) – 3 fali terapii poznawczo–behawioralnej, psychoterapii PTSD (zespół stresu pourazowego) metodą przedłużonej ekspozycji.

➡ Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Pracuję pod stałą superwizją.