JAK PRACOWAĆ Z TRYBAMI SCHEMATÓW, WYKORZYSTUJĄC REKWIZYTY? SZKOLENIE DLA PSYCHOTERAPEUTÓW 3 FALI CBT

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,7/5

"Dużo praktycznej wiedzy, żywe prowadzenie i bardzo ciekawe wykorzystanie maskotek. Inspirujące i wartościowe spotkanie."

Czas trwania: 3:04:30

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jak wykorzystać krzesła i rekwizyty do pracy nad zmianą niezdrowych trybów wg terapii schematów.


NA SZKOLENIU:

✔️ Dowiesz się, jak pracować z trybami przy użyciu maskotek oraz krzeseł w gabinecie.

✔️ Poznasz wybrane przykłady identyfikowania i pracy z trybami wprost z praktyki gabinetowej.

✔️ Przedstawimy w bardzo przejrzysty i praktyczny sposób, jak reakcja na „rozbudzone” schematy, generuje problemy w życiu pacjenta.

✔️ Dowiesz się, jak „układają się” tryby i na czym polega praca nad nimi dla wybranych zaburzeń osobowości.

✔️ Lepiej zrozumiesz, czym są tryby i jaka jest różnica między schematem a trybem oraz czym charakteryzuje się dany tryb.

W trakcie szkolenia poznasz przykłady pracy z konkretnymi trybami. Akcent zostanie położony na kreatywne użycie rekwizytów, m.in. krzeseł oraz maskotek, które mają za zadanie pomóc pacjentowi zrozumieć mechanizmy jego reagowania, odkryć źródła trudności, a także ułatwić wyrwanie się z dotychczasowych, niezdrowych sposobów radzenia sobie.

Praca z trybami schematów sprawdza się w pracy z wieloma zaburzeniami i interpersonalnymi trudnościami u pacjentów. Jest pomocna w przypadku pracy nad różnymi zaburzeniami osobowości, w tym narcystycznym oraz borderline. Przyjdź na szkolenie i zobacz, jak w praktyczny sposób można wykorzystać tę metodę pracy z wybranymi zaburzeniami osobowości.

Według terapii schematów tryb to odpowiedź na uruchomiony schemat. Te z kolei traktujemy jako zgeneralizowane doświadczenia z przeszłości, głównie z dzieciństwa, powstałe w wyniku interakcji z osobami znaczącymi. Kiedy jakaś aktualna sytuacja lub osoba uruchomi w nas schemat, np. wstydu i wadliwości, może za nią pójść automatyczna odpowiedź: emocjonalna (Wrażliwe Dziecko), poznawcza (Wewnętrzny Krytyk), a także na poziomie obronnego zachowania (Odłączony Obrońca - Perfekcjonista/Pracoholik).

Podczas szkolenia dowiesz się, jak identyfikować tryby i poprzez użycie maskotek oraz krzeseł pracować nad ich przekształcaniem - tak, by jak najczęściej aktywnym trybem był tryb Zdrowego Dorosłego, który w umiejętny, zrównoważony sposób zadba o potrzeby Wewnętrznego Dziecka.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą 3 fali CBT, szczególnie początkującym lub średniozaawansowanym terapeutą schematów i chcesz poszerzyć swój warsztat o lepsze wykorzystanie rekwizytów w pracy gabinetowej.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba zainteresowana pracą nad trybami wg terapii schematów oraz kreatywnymi sposobami wykorzystywania rekwizytów w psychoterapii.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

Anna Jerzak


➡️ Psycholożka i psychoterapeutka integratywna.

➡️ Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi, integrując perspektywę psychodynamiczną, systemową oraz terapię schematów. Poza pracą w gabinecie jest autorką „Psychonomii”, w ramach której psychoedukuje, recenzuje książki, pisze artykuły, a także z chęcią wspiera psychologiczne inicjatywy w postaci warsztatów i szkoleń.

➡️ Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także posiada tytuł magistra nauk społecznych o spec. komunikacja społeczna. Ukończyła również studia licencjackie na kierunku zarządzanie i marketing (spec. Reklama i PR).

➡️ Uzyskała dyplom 4,5-letniej szkoły psychoterapii pod przewodnictwem profesora Andrzeja Cechnickiego, atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego również jestem członkiem.

➡️ W celu zachowania najwyższej dbałości o swój warsztat i pacjentów, swoją pracę poddaje stałej superwizji.