JAK PRACOWAĆ Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI OSOBOWOŚCI ZALEŻNIE OD ICH NASILENIA?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ocena: 4,75/5

Czas trwania: 03:01:39

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, jakie metody pracy i techniki terapeutyczne stosować, zależnie od nasilenia zaburzenia osobowości, którego pacjent doświadcza, jego indywidualnych trudności oraz postępów w pracy terapeutycznej.

Szkolenie nauczy Cię, jak brać pod uwagę przede wszystkim głębokość zaburzenia oraz indywidualne cechy i trudności pacjenta, zamiast (jak to często było dotąd) konkretny typ zaburzenia osobowości.

Pomoże Ci to w bardziej skutecznej pracy, trafniejszym doborze technik oraz lepiej przygotuje do pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości w oparciu o kryteria diagnostyczne z nadchodzącego ICD-11.


Na szkoleniu:

➡️ Dowiesz się, jak rozpoznawać stopień nasilenia zaburzenia osobowości, którego pacjent doświadcza oraz jego indywidualnych trudności z tego wynikających

➡️ Dowiesz się, jak rozpoznawać, jakie są deficyty pacjenta w obszarze “self” oraz w relacjach z innymi

➡️ Dowiesz się, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem, który pomoże Ci ocenić jego zdolność do mentalizacji

➡️ Dowiesz się, jakie praktyczne metody stosować w pracy z pacjentami zależnie od stopnia zaburzenia osobowości oraz postępów w pracy terapeutycznej

➡️ Dowiesz się, kiedy stosować i jak stosować następujące metody pracy z osobami z zaburzeniami osobowości:

➡️ Praca na relacji terapeutycznej, przeniesieniu i przeciwprzeniesieniu

➡️ Praca wykorzystująca interpretacje

➡️ Praca nad rozwijaniem mentalizacji

➡️ Praca nad kontrolą impulsów i regulacją emocjonalną

➡️ Poznasz praktyczne przykłady z pracy terapeutycznej z pacjentami


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu, w którym pracujesz i chcesz poznać skuteczne metody pracy z pacjentami z zaburzeniami osobowości oparte na postrzeganiu pacjenta przez pryzmat nasilenia jego zaburzeń.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba, która jest zainteresowana psychoterapią osób z zaburzeniami osobowości.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

dr n. med. Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień


➡️ Psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka PTP pracująca psychodynamicznie z pacjentami indywidualnymi i grupami. Superwizorka w trakcie Szkolenia Superwizorskiego w Laboratorium Psychoedukacji. Szkoli przyszłych psychoterapeutów w Szkole Psychoterapii Dialog, posiada doświadczenie w pracy klinicznej w różnych oddziałach psychiatrycznych i ogólnych.

➡️ Pracuje naukowo w HEALAB, aktualnie w grancie NCN prof. Zajenkowskiej, poświęconym badaniu skuteczności terapii zaburzeń osobowości. Współtworzy program leczenia zaburzeń osobowości w Centrum Terapii Dialog.

➡️ Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu psychoterapii i psychopatologii, m.in.: “Narracja a zaburzenia psychotyczne: badania i zastosowanie terapeutyczne”, “Is it worth turning a trigger into a joke? Humor as an emotion regulation strategy in remitted depression”, “Neuropathological changes in the brains of suicide killers”

➡️ Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, uczy studentów anglojęzycznych w ramach kierunku Psychology in English.