HIPNOZA KLINICZNA W PSYCHOTERAPII. JAK PROFESJONALNIE I BEZPIECZNIE UŻYWAĆ HIPNOZY?

Praktyczne szkolenie, na którym dowiesz się, czym jest i jakie zastosowanie w psychoterapii ma hipnoza oraz zjawiska transowe.

👤 Prowadząca: Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz

🕐 Czas trwania: 03:01:13

⭐️ Ocena: 4,7/5

Obejrzyj całe szkolenie:

Hipnoza kliniczna w psychoterapii. Jak profesjonalnie i bezpiecznie używać hipnozy?Podczas szkolenia dowiesz się, jak wykorzystywana jest hipnoza i zjawiska transowe w psychoterapii oraz w jaki sposób możesz używać tego narzędzia w swojej pracy terapeutycznej z pacjentami. 

Dla osób zainteresowanych, czym jest hipnoza kliniczna stosowana w psychoterapii oraz czym różni się od hipnozy w ujęciu popkulturowym przygotowaliśmy kilka ważnych informacji o tym narzędziu:

Jest bardzo wiele definicji hipnozy.

Jedną z najbardziej użytecznych jest ta, podana przez Davida Spiegel’a. Dr David Spiegel jest profesorem psychiatrii w Stanford University School of Medicine i znanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie klinicznego zastosowania hipnozy i autorytetem w dziedzinie stresu, bólu i lęku.

“Hipnoza to stan intensywnej koncentracji uwagi na określonej idei lub bodźcu sensorycznym” (Spiegel, Spiegel, 1987).

Jest wiele naukowych dowodów na skuteczność i bezpieczeństwo hipnozy klinicznej, ale wciąż istnieją wobec hipnozy znaczne uprzedzenia, wynikające prawdopodobnie z historii widowisk scenicznych lub z działalności słabo wyszkolonych osób, które oferują hipnozę bez odpowiedniego przeszkolenia klinicznego i certyfikacji.

Ludzie zdają się myśleć, że hipnoza jest albo bezużyteczna albo niebezpieczna, podczas gdy w rzeczywistości jest bardzo przydatna i znacznie bezpieczniejsza niż większość leków, stosowanych w przypadku problemów z bólem i lękiem. Wielu obawia się, że hipnoza wiąże się z utratą kontroli, podczas gdy tak naprawdę jest potężnym sposobem na zwiększenie własnej kontroli nad mózgiem i ciałem (albo dokładniej mówiąc na poprawę komunikacji między nimi).

Doświadczanie hipnozy wiąże się ze zmianą funkcjonalną w kilku kluczowych rejonach mózgu: m.in. zmniejszeniem aktywności w przedniej korze obręczy grzbietowej (co działa jak naturalny lek przeciwlękowy), zwiększoną aktywnością między lewą korą przedczołową, a wyspą - insula (co oznacza, że w hipnozie zwiększa się zdolność kontroli umysłu i ciała, w tym redukcji bólu) itp. (za David Spiegel,1998).

Hipnoza kliniczna jest z dużym powodzeniem stosowana w psychoterapii, medycynie, stomatologii.

Michael Yapko (M.D. Yapko, 1995) tak mówi o związku hipnozy i psychoterapii:…”Hipnoza jest narzędziem, nie terapią.

Podstawową korzyść użycia hipnozy w psychoterapii stanowi jej zdolność czerpania z wielu zasobów nie­świadomości.

Formalna indukcja i podsunięcie sugestii bezpośrednio związanych z problemem to najbardziej powierzchowne i najmniej wyrafinowane wykorzystanie hipnozy. Tego sposobu używa się do leczenia objawowego, praktykują go hipnoterapeuci niemal wszystkich specjalności, a nawet wielu psychoterapeutów. Pomimo powierzchownego charakteru może on być skute­czny w znacznym procencie przypadków.

Bardziej złożone i wymagające większych umiejętności zastosowanie hipnozy obejmuje posługiwanie się technikami nakierowanymi na rozwiązywa­nie głębszych konfliktów. Ten rodzaj hipnozy wiąże się z podejściem interakcyjnym i działaniem na jednostkę wielowymiaro­wo a nie tylko powierzchownie.

Elastyczność hipnozy jako narzędzia psychoterapeutycznego pozwala klinicystom korzystać z niej powierzchownie lub dogłębnie w zależności od tego, co uznają za odpowiednie do leczenia konkretnych zaburzeń…” (i jakimi umiejętnościami dysponują przyp.VAK)


Na szkoleniu:

➡️Dowiesz się, jaka jest historia hipnozy

➡️Dowiesz się, na czym polega i jak jest stosowana hipnoza kliniczna

➡️Dowiesz się, czym jest trans naturalistyczny (naturalny stan bycia w transie w życiu codziennym)

➡️Dowiesz się, kiedy można stosować hipnozę kliniczną, kiedy i jak być uważnym podczas jej stosowania

➡️Dowiesz się, jak rozpoznawać i wykorzystywać zjawiska transowe, które występują u twoich pacjentów

➡️Dowiesz się, jak wygląda struktura pracy transowej

➡️Poznasz praktyczne przykłady pracy klinicznej oraz demonstrację jak wykorzystywać hipnozę w psychoterapii

➡️Dowiesz się, w jaki sposób możesz wykorzystać podstawowe elementy hipnozy klinicznej w swojej pracy z pacjentami 


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE? 

➡️ Dołącz do szkolenia, jeśli jesteś psychologiem lub psychoterapeutą niezależnie od nurtu, w którym pracujesz i chcesz dowiedzieć się, czym są hipnoza kliniczna i zjawiska transowe oraz jak możesz wykorzystać ich elementy w swojej pracy psychoterapeutycznej.

➡️ W szkoleniu możesz uczestniczyć też jako student psychologii lub osoba, która jest zainteresowana tematem hipnozy klinicznej i jej wykorzystania w psychoterapii.

UWAGA: Dostęp do każdego wykupionego szkolenia jest aktywny przez 90 dni od daty zakupu.

Wszystkie szkolenia są certyfikowane i objęte patronatem merytorycznym
Szkoły Psychoterapii Dialog.

Sprawdź, jak otrzymać certyfikat potwierdzający wzięcie udziału w szkoleniu:

Kliknij tutaj

Recenzje Użytkowników:

Violetta Ambroziak-Krzysztofowicz


➡️ Jest certyfikowaną psychoterapeutką Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 383) oraz certyfikowaną terapeutką European Association for Psychotherapy EAP. Jest również psychiatrą dzieci i młodzieży, nauczycielką psychoterapii oraz superwizorką psychoterapii (certyfikat nr 139 SNP PTP uzyskany w 2013 r.).

➡️ Odbyła liczne szkolenia z hipnozy klinicznej, m.in. 2-letnie Całościowe Szkolenie z Terapii i Hipnozy Ericksonowskiej w ZIST, Niemcy, organizowane przez M. H. Erickson Foundation, Phoenix, USA.

➡️ Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i par. Prowadząc psychoterapię indywidualną jest uważna również na kontekst systemowy. Pracuje w podejściu ericksonowskim, wykorzystując pracę z transem, metaforą i snem.