Lucyna Kicińska

➡️ Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiadam uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice - Manchester UK. Umiejętności trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyła roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”.

➡️ Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy.