➡️ Lekarz psychiatra, Kierownik Poradni Zaburzeń Odżywiania w Centrum Terapii DIALOG.

➡️ Doświadczenie zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w trakcie wielu wysokospecjalistycznych staży i kursów.

➡️ Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

➡️ Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz American Psychiatric Association.

➡️ W swojej praktyce zajmuje się głównie pacjentami z zaburzeniami odżywiania. 

➡️ Autorka artykułów naukowych m.in w Psychiatrii Polskiej oraz recenzentka polskiego wydania książki “Pokonać bulimię i napadowe objadanie. Poradnik dla pacjentów i ich rodzin”.