➡️ Neurobiolog, autor licznych publikacji naukowych i dwóch patentów. W ramach pracy naukowej bada wzorce zachowania myszy laboratoryjnych poddanych działaniu substancji psychodelicznych oraz ich syntetycznych analogów przy użyciu metod uczenia maszynowego w laboratorium Prof. Yi Zuo na University of California, Santa Cruz. 

➡️ Wiedzę o wpływie psychodelików na proces psychoterapii zdobywał współpracując z grupami aktywnie tworzącymi i testującymi syntetyczne psychodeliki (University of California, Davis; University of California, Santa Cruz). Prezentował wyniki badań na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych, przeprowadził kilkanaście warsztatów o tematyce naukowej jak i popularnonaukowej (NenckiOpenLab, Tydzień Mózgu, Uniwersytet Trzeciego Wieku).

➡️ Założyciel projektu Oblicza Neuronauki (Aspects of Neuroscience). Współorganizator kilkunastu konferencji o zasięgu międzynarodowym.