dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska

➡️ Dr psychologii. Przez ponad 30 lat pracowała w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

➡️ Posiada licencję terapeutyczną i trenerską wydaną przez Research Society of Process Oriented Psychology w Zurychu. Psychoterapeutka i superwizorka. Uczy psychologii zorientowanej na proces w ramach Fundacji Studium Psychologii Procesu akredytowanej przez PTPP, w szkole włoskiej Arte del Processo, a także prowadzi warsztaty szkoleniowe i rozwojowe w Polsce i w innych krajach.

➡️ Brała udział w licznych konferencjach w kraju i za granica. Jest autorką książek: „Dlaczego tak trudno jest odejść”, „Zranione stany świadomości”, redaktorką antologii „Po drugiej stronie kłopotów. Psychologia procesu w teorii i praktyce”, oraz współautorką książki „Deeper into the Soul. Beyond Dementia and Alzheimer’s towards Forgetfulness Care”.