PROFIL EKSPERTKI

Beata Chrzanowska-Pietraszuk

Pedagog specjalny, psycholog, psychoterapeuta, doradca systemowy

ZOBACZ SZKOLENIA PROWADZĄCEJ:

WIĘCEJ O EKSPERTCE:

  • Konsultant transkulturowej psychoterapii pozytywnej osób w spektrum autyzmu
  • Pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” oraz Gabinecie Psychologicznym „Filtrowa”.
  • Wspiera rodziców i nauczycieli dzieci z ukrytymi niepełnosprawnościami (ADHD, spektrum autyzmu), trudnościami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu.
  • Prowadzi terapie indywidualną rodziców i terapię rodzin.
  • W SPPP UdR prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania.
  • Współpracuje jako ekspert z WCIESem i mediami.
  • Jest autorką publikacji poświęconych wychowaniu dzieci i budowaniu dobrych relacji rodzinnych. 
  • Stworzyła programy warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla rodziców dzieci rozwijających się w spektrum autyzmu.
  • Bierze udział w realizacji grantów Biura Edukacji skierowanych do wyż.wym. grup rodziców i
  • Szkoli rodziców i nauczycieli w zakresie: pracy z dzieckiem z ADHD oraz spektrum autyzmu.