CURED

"Lekarze mówili im, że są chorzy. Lekarstwem okazał się bunt"

Wielokrotnie nagradzany na całym świecie film dokumentalny "Cured" dostępny dla widzów w Polsce.

Kampania, która doprowadziła Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne do skreślenia homoseksualizmu z listy chorób psychicznych.

🕐 Czas trwania: 1:20:00

🗓 Data premiery: 2020

🌎 Kraj produkcji: USA

💬 Wersja językowa: polskie napisy

Partnerem pokazu Cured w Polsce jest Poradnia dla osób LGBTQI+ Centrum Terapii Dialog

Bezpłatnie z kodem: cured


O FILMIE:

Nie tak dawno temu osoby homoseksualne były uznawane przez lekarzy za chore psychicznie i poddawane traumatycznym terapiom, w które dziś trudno uwierzyć. Dopiero w 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) skreśliło homoseksualizm z listy chorób psychicznych.

Jak do tego doszło? Kto odważył się sprzeciwić potężnej organizacji, powszechnym przekonaniom społecznym i zmienił bieg historii...

Psychiatria jest wcielonym wrogiem. Psychiatria prowadzi przeciwko nam nieustanną wojnę na wyniszczenie. Możecie to potraktować jako wypowiedzenie wojny przeciwko wam! — Dr. Frank Kameny

"Cured" to fabularyzowany dokument pokazujący mało znane w Polsce wydarzenia, które stanowiły krok milowy w przywróceniu godności i równości osobom LGBTQ.

Oto historia APA w szerszym kontekście - odnosząca się do współczesnego ruchu na rzecz równości osób LGBTQ. Historia którą po prostu warto znać!


POZNAJ OPINIE:

"Trzymający w napięciu i przedstawiający przełomowe znaczenie tego wydarzenia, Cured jest prawdopodobnie najlepszym dokumentem LGBTQ tego roku"
— Bay Area Reporter
"[Uderzający] dokument. Jeden z pięciu najlepszych filmów LGBTQ+, które obejrzeliśmy [na Outfest]"
— USA TODAY
"Otwiera oczy... Mocne, aktualne świadectwo siły wytrwałości i słusznego gniewu, aby dokonać zmian"
— Rage Monthly
"Wciągający... skrupulatnie zbadany... jedna z najbardziej dogłębnych filmowych kontekstualizacji wyzwolenia osób LGBTQ"
— Stir
Film podnosi na duchu pomimo swojej tematyki, pokazując, jak odporność i wytrwałość zawsze leżały u podstaw trwającego ruchu na rzecz praw osób LGBTQ+"
— NYLON
Bezpłatnie z kodem: cured