JAK PRACOWAĆ Z BRAKIEM SIŁY I MOTYWACJI DO DZIAŁANIA U PACJENTA DEPRESYJNEGO? SZKOLENIE DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW.

Tytuł szkolenia: Jak pracować z brakiem siły i motywacji do działania u pacjenta depresyjnego?

Kiedy: 15 grudnia czwartek, 18:00 – 21:00

Koszt: 99 zł

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO

99 ZŁ | KUP BILET

KUPUJĘ DOSTĘP DO 4 NADCHODZĄCYCH SZKOLEŃ W RAMACH SUBSKRYPCJI*

139 ZŁ | PRZEJDŹ DO ZAKUPU

Dowiedz się jak rozumieć objaw braku woli i energii do działania u pacjenta depresyjnego. Poznaj skuteczne sposoby pracy nad tym objawem u pacjenta oraz jak radzić sobie jako terapeuta z trudnymi emocjami, jaki ten objaw wywołuje.

Podczas szkolenia zostanie przedstawione integracyjne podejście do pracy z pacjentem z depresją. Zostanie też przedstawiona perspektywa Gestaltowska oraz Psychodynamiczna, które pomogą lepiej zrozumieć objaw braku motywacji do działania oraz jak sobie z nim w pracy z pacjentem radzić.


CZEGO DOWIESZ SIĘ PODCZAS SZKOLENIA:

✔ Jak rozpoznawać depresję oraz stopnie jej nasilenia

✔ W jaki sposób depresja oddziałuje na pacjenta i jak on to odczuwa

✔ W jaki sposób radzić sobie jako terapeuta z udzielającym się brakiem energii i poczuciem beznadziei

✔ Skuteczne sposoby pracy z depresją ze szczególnym uwzględnieniem objawu postrzeganym brakiem siły do działania w perspektywie interdyscyplinarnej

✔ Perspektywy Gestalt i Psychodynamiczna przydatne w rozumieniu i pracy z pacjentem depresyjnym.


DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do psychologów oraz psychoterapeutów wszelkich nurtów, którzy chcą skuteczniej pracować z pacjentami z depresją a szczególnie z objawem braku energii i siły do działania. Skierowane jest również do studentów psychologii oraz wszelkich osób zainteresowanych tematyką psychoterapii depresji.


JAKA JEST FORMUŁA SZKOLENIA?

Szkolenie odbędzie się on-line na platformie Dialoteka.pl i będzie trwało 3 godziny. Podczas szkolenie odbędzie się część wykładowa oraz moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Szkolenie będzie nagrywane i każda osoba, która się zarejestruje otrzyma 90-dniowy dostęp do nagrania.

KTO POPROWADZI SZKOLENIE?

dr Agnieszka Mościcka Teske


Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT).

Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które chronią człowieka przed negatywnymi skutkami stresu. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.

Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne oraz szkolenia dla biznesu i instytucji samorządowych z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Zajmuje się także wprowadzaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy.


Co zyskuje wykupując subskrypcję?

dostęp do wszystkich nadchodzących szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii DIALOG (min. 36 szkoleń rocznie)

 Bezterminowy dostęp do nagrań ze szkoleń, których premiera odbyła się od momentu uruchomienia Twojej subskrypcji. Nagrania ze szkoleń udostępniamy Ci na cały czas trwania Twojej subskrypcji

certyfikaty ze szkoleń w których uczestniczyłeś/aś

Szczegółowy opis oferty subskrypcji znajdziesz TUTAJ